> 1 080 Pages     > 18 700 Pictures     > 5 050 Water Towers     Since start 1998: > 780 000 Unique Visitors (estimated)
Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar


Ett vattentorn från 1903 där vigsel numera sker där den gamla vattentanken fanns, finner man i den nordtyska staden Heide.
Läs Ebers vattentorn 3/2018.  
 
Sänkas eller slopas?
Ladda ner artikeln i Skånska Järnvägar 1/2018:

"Sänkas eller slopas? Om planer 1908 för en järnväg i Malmö."

En artikel om de planer som fanns att eliminera den barriär som MYJ och MTJ skapade och som delade Malmö.

Farhågorna var, att då stadens utveckling främst skulle komma att ske åt väster och söder, dessa spår, speciellt mellan Södervärn och hamnen, skulle vålla inte obetydliga olägenheter.


Här nedan finns några smakprov på sajtens nästan än 700 artiklar.

Jérdens skrivbord
 Om kontorsrum i Malmö gamla Stadshus, arbetet där och vad som kunde falla ut av det.

Tankvärt och gångbart
- om vattentorn och däxellock

Cirkulation o Eber
firar 100:e tornet

Höga tankar
- Om vattentorn

Svenska vatten­led­ningar och vatten­reservoarer 1860-1910.

Lagt lock ligger

Gruset blev till guld

Botildenborgstornepisoder

Södervärnstornepisoder

Hur Pågatågen blev lila
och varför sätena
kläddes med tyg

Här nedan finns ytterligare några smakprov på sajtens mer än 700 artiklar.

© Eber Ohlsson 2005
Globala tankar

© Eber Ohlsson 1980
En landshövdinge-
spolning

Spara vatten-annonser i Malmö 1946

C G Lekholms artikel om "Vattenkonsten" på Stortorget i Malmö

© Eber Ohlsson 1990
En nödlösning  

En riskfylld spårväg


© Eber Ohlsson 2016
Vagnen går på vatten

Se bakåt på framtiden

© Eber Ohlsson 2006
Mösstatus

© Eber Ohlsson 1969
Segla på land

© Eber Ohlsson 1981
Adu - säg Du

© Eber Ohlsson 1980
Parisbidén på sjunde våningen

Kammarskylt på kammare spolad

© Eber Ohlsson 2005
Ubåt i mörka vatten
Submarine in dark water.

© Eber Ohlsson 1998
Måtta för däxlar  

Deutsch Internationale Wasserturm Gesellschaft Nederlandse Watertoren Stichting Fransk vattentornssajt
Archiv deutscher Wassertürme Ungersk vattentornssajt Belgisk vattentornssajt
Polsk vattentornssajt 1 Polsk vattentornssajt 2
Wassertürme Baden-Württemberg Wasserturm-Galerie Rumänsk vattentornssajt
Wassertürme Mitteldeutschlands Kanadensisk vattentornssajt Tjeckisk vattentornssajt
Vattentornssprängning. Video 1,4 MB Brittisk vattentornssajt Water Towers of the World

"Svenska vattentorn". Presentbok (170 x 280 mm), 136 sidor, hårda pärm­ar, 4-färgstryck.
Boken kan köpas hos följande förlag:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 kr inkl moms, exkl frakt   www.cirkulation.com/bokhandel


"Swedish Water Towers" (in Swedish). Gift book (170 x 280 mm), 136 pages, hard covers, four-colour printing. The book can be purchased from the following publisher:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 SEK (Swedish Crowns) incl VAT, excl freight.   www.cirkulation.com/bokhandel

Boken berättar vatten­tornens historia och presenterar 83 svenska vattentorn i bild och text. Till höger visas två boksidor, med torn från Oxelösund och Halmstad.

"Malmö - den törstande staden" har tillkommit på initiativ av VA-verket Malmö, och är en monografi om vattnet i staden. Staden Malmö har i över 400 år tagit ansvar för invånar­nas dricksvatten. Redan på 1580-talet lades de första vattenledningarna i Malmös gator, vilket gör staden helt unik i Sverige.

Boken har formatet 195 x 255 mm, 122 sidor samt hårda pärmar. Bokens bildskatt är unik med många tidigare opublicerade bilder, både mycket gamla svartvita men även koda­chrome­bilder från 1940-talet. Denna sajts ägare, Eber Ohlsson är medförfattare och bild­leverantör, men har även ansvarat för hela bild­insamlingen.

Boken kan köpas i bokhandeln. Den kan även beställas från:
VA-tidskriften Cirkulation: 111 kr inkl moms, exkl frakt   www.cirkulation.com/bokhandel

Senaste nytt på sajten/Latest news on the web site.     [T= new towers on the web site]

2018-05-18: Vattenposter > Kazakstan
2018-05-18: Water Towers: Turkmenistan [1T]
2018-05-18: Gäst: Rolf Johansson [1T]
2018-05-17: Veetornid: Eesti > Kreenholm [15T]
2018-05-17: Guest: Toomas Plaan > Kreenholm [15T]
2018-05-13: Water Towers: Kirgizistan [2T]
2018-05-13: Gäst: Rolf Johansson [2T]
2018-05-11: Däxlar: Portugal > Santarem
2018-05-11: Gäst: Janis Priedits > Santarem
2018-05-06: Däxlar: Tyskland > Oldenburg
2018-05-05: Veetornid: Eesti [10T]
2018-05-05: Guest: Toomas Plaan [10T]
2018-05-05: Water Towers: Uzbekistan [1T]
2018-05-05: Gäst: Rolf Johansson [1T]
2018-04-25: Ebers vattentorn 3/2018
2018-04-25: Eber's Water Towers 3/2018

Äldre uppdateringar/Older updatings

Webbredaktör för: eber.se eber.se/sjk eber.se/va-senior geografitorget.se industrihistoriaiskane.se videdalshus.se
Up Latest Update 180518 © Copyright Eber Ohlsson and specified photographers.   The material may not be reproduced without permission.    
Utgivningsbevis:
Nr 2010-010
  Databas:
Skånska vattentornssällskapet, www.eber.se
  Tillhandahållare:
Eber Ohlsson
  Ansvarig utgivare:
Eber Ohlsson
  Mejl till Eber Ohlsson
Contact Scanian Water Tower Society